PRIVATUMO POLITIKA

Mūsų klientų ir naudotojų duomenų apsauga ir duomenų saugumo užtikrinimas yra mūsų didžiausias prioritetas
Ši Privatumo politika paaiškina, kokia informacija yra surenkama ir kaip ši informacija yra apdorojama.

Avene Dermatologijos Laboratorijos yra bet kokios asmeninės informacijos duomenų kontroliuotojas, o duomenys gali būti renkami šiais tikslais.

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką ir susipažinti su jų sąlygomis. Atkreipkite dėmesį, kad jos gali būti atnaujinamos bet kuriuo metu.

Asmeniniai duomenys

 • Apdorojimo tikslai

  Asmeninė informacija, kuri yra būtina aukščiau aprašytiems tikslams įgyvendinti, yra pažymėta žvaigždute įvairiuose tinklalapio, kuriame ji renkama, puslapiuose.
   Jei pasirinksite neužpildyti šių privalomų laukų, mes negalėsime apdoroti jūsų užklausų ir (arba) suteikti jums prašomų produktų ir paslaugų.
   Kita asmeninė informacija yra visiškai neprivaloma ir leidžia mums geriau jus pažinti bei atitinkamai patobulinti mūsų bendravimą ir paslaugas. Daugiau informacijos apie konkrečių duomenų tvarkymo scenarijų tikslus ir teisinį pagrindą galite rasti žemiau.
   
  Tikslas Priežastis
  Aprūpinti jus bet kokiomis pageidaujamomis paslaugomis ir produktais Pasiūlyti geresnę paslaugą
  Atsakyti į jūsų elektroniniu paštu atsiųstus klausimus, kontakto formos Pasiūlyti geresnę patirtį
  Įgalinti jus susikurti asmeninę erdvę Labiau pateisinti jūsų lūkesčius
  Užregistruoti jūsų produktus internete, gauti prieigą prie papildomų paslaugų; Pasiūlyti geresnę paslaugą
  Aprūpinti jus geresne paslauga - pvz., surasti kitą parduotuvę ar kontaktus; Pasiūlyti geresnę paslaugą
  Prižiūrėti ir optimizuoti klientų santykius, gerinant savo svetainę ir bendrai savo produktus ir paslaugas Geriau patenkinti jūsų poreikius
   Jei neprieštaraujate tam, kas nurodyta „Jūsų teisės“ ir „Slapukai“ geriau suprasti jūsų prioritetus, analizuojant jūsų elgesį mūsų svetainėje ir pasiūlyti jums tokias paslaugas ir produktus, kurie atitiktų jūsų interesus Geriau patenkinti jūsų poreikius
  Siųsti jums informaciją apie mūsų pasiūlymus, naujienas ir renginius (naujienlaikraščius, pakvietimus ir kitus leidinius) ūsų aiškus sutikimas
  Vykdyti statistiką Atsižvelgiant į teisėtus interesus, jei duomenų tvarkymas yra būtinas dabartinei mūsų veiklai valdyti
  Pranešti atitinkamoms institucijoms apie visas problemas, susijusias su mūsų gaminių naudojimu   Laikydamiesi mūsų teisinių įsipareigojimų
 • Slapukai

 • Slapukų nustatymai

  Norėdami leisti jums kontroliuoti slapukų naudojimą, eikite į šį puslapį, kad juos sukonfigūruotumėte.
  Jei atmetate slapukus, mes nenustatysime jokių kitų slapukų jūsų įrenginyje, išskyrus aukščiau aprašytus „funkcinius“ slapukus (neišvengiamai įskaitant, slapuką, kuris atsimins, kad jūs nenorite, jokių slapukų kai lankotės svetainėje).
   Tačiau turėtumėte atkreipti dėmesį, kad jei nuspręsite pašalinti arba atmesti tam tikrus slapukus, tai turės įtakos tam tikroms Eau Thermale Avène svetainės funkcijoms ar paslaugoms
 • Jūsų asmeninės informacijos saugojimas

  Paprastai mes saugome jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol to reikia siekiant tikslų, kuriems ji buvo surinkta.
  Mes saugome jūsų asmeninę informaciją tokį laiką, kuris būtinai reikalingas bendravimui su jumis.

  Tačiau mes saugome jūsų asmeninę informaciją rinkodaros tikslais trejus metus nuo paskutinio mūsų bendravimo, nebent prieštaraujate, kai gaunate vieną iš mūsų naujienlaikraščių.

  Mums gali tekti saugoti jūsų asmeninę informaciją archyve ilgiau nei nurodyta aukščiau, kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus.

  Kai jūsų asmeninė informacija nebereikalinga su mūsų teisiniais įsipareigojimais susijusiems tikslams ar suėjus senaties terminui, užtikriname, kad ji būtų visiškai ištrinta arba padaryta anonimine.

Duomenų perdavimas

 • Asmeninės informacijos atskleidimas ir perdavimas

  Mes priklausome Pierre Fabre grupei, ir jums reikės dalintis savo asmenine informacija su susijusiomis įmonėmis kai tai bus būtina toliau išvardytiems tikslams:

  - Mes galime paskirti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus (kurie veiks pagal mūsų nurodymus), padėsiančius mums suteikti jums informacijos, produktus ar paslaugas, vykdyti ir valdyti mūsų verslą arba tvarkyti ir tobulinti mūsų svetainę. Tokiu atveju toms trečiosioms šalims gali prireikti prieigos prie jūsų asmeninės informacijos.

  Jei jūsų asmeninė informacija bus perduota ne EEE (Europos ekonominėje erdvėje) kitoms „Pierre Fabre“ grupės įmonėms ar paslaugų teikėjams, imsimės priemonių užtikrinti, kad jūsų asmeninei informacijai būtų suteikiamas toks pats apsaugos lygis, lyg ji liktų EEE, įskaitant sudarymą duomenų perdavimo sutartis, naudodamiesi ES Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių nuostatomis, kurios gali būti atnaujintos ar pakeistos, arba pasikliaudamos sertifikavimo schemomis, tokiomis kaip ES ir JAV privatumo skydas ar kiti perdavimo mechanizmai, tokie tinkamumo sprendimai, kai taikomos, įpareigojančios įmonės taisyklės arba ES duomenų apsaugos institucijų patvirtinti susitarimai.

  Mes galime dalintis jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, susijusiomis su galimu ar realiu mūsų įmonės ar bet kurios iš mūsų įmonės turto pardavimu; tokiu atveju mūsų turima asmeninė informacija apie mūsų vartotojus gali būti vienas iš perduodamų turtų.
  Mes taip pat atsakysime į prašymus suteikti informacijos, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai toks atskleidimas reikalingas siekiant apsaugoti mūsų teises ir (arba) vykdyti teismo procesą, teismo įsakymą, reguliatoriaus prašymą ar bet kurį kitą teisinį procesą, susijusį su mumis.
   
 • Išorinės nuorodos

  Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už šių svetainių privatumo praktiką, raginame peržiūrėti šių trečiųjų šalių svetainių privatumo politiką. Ši politika taikoma tik asmeninei informacijai, kurią renka mūsų tinklalapis arba vykdant mūsų verslo veiklą.

Jūsų teisės

Remiantis galiojančiais įstatymais, jūs galite turėti šias teises į savo asmeninę informaciją:

 
 • Teisių sąrašas

  • gauti jūsų asmeninės informacijos kopiją kartu su informacija apie tai, kaip ir kokiu pagrindu ši asmeninė informacija yra tvarkoma;
  • ištaisyti netikslią asmeninę informaciją (įskaitant teisę nepilną asmeninę informaciją papildyti);
  • ištrinti jūsų asmeninę informaciją (tam tikromis aplinkybėmis, kai jos nebereikia atsižvelgiant į tikslus, kuriais ji buvo renkama ar tvarkoma);
  • apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kai:
   • ginčijamas asmeninės informacijos tikslumas;
   • informacijos tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs prieštaraujate asmeninės informacijos ištrynimui;
   • mes nebereikalaujame asmeninės informacijos, tačiau jos vis tiek reikia norint nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinį ieškinį;
  • paprašyti, kad jūsų asmeninę informaciją būtų galima perkelti mašininio nuskaitymo formatu trečiajai šaliai (arba jums), kai pateisiname duomenų tvarkymą remdamiesi jūsų sutikimu ar sutarties su jumis vykdymu;
  • duoti bendrąsias ar konkrečias instrukcijas, kaip turėtų būti tvarkoma jūsų asmeninė informacija ir ar ji gali būti naudojama po jūsų mirties.
  • nesutikti, kad su jumis būtų susisiekta bet kuriuo metu telefonu tiesioginės rinkodaros tikslais, nemokamai registruodamiesi svetainėje: www.bloctel.gouv.fr;
  • atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją (kai toks tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu);
  • prieštarauti duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais;
  • gauti arba pamatyti atitinkamų apsaugos priemonių, pagal kurias jūsų asmeninė informacija perduodama trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, kopiją.
 • Sužinokite daugiau

  Be aukščiau išvardytų teisių, jūs turite teisę nesutikti su jokiu jūsų asmeninės informacijos tvarkymu.

  Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo duomenų apsaugos vietos priežiūros institucijai, pavyzdžiui, ICO JK, CNIL Prancūzijoje arba AEPD Ispanijoje].
  Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis. Atminkite, kad galime paprašyti asmens tapatybės įrodymo, ir pasiliekame teisę imti mokestį, kai tai leidžia įstatymai, pavyzdžiui, jei jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar per didelis. Stengsimės atsakyti į jūsų prašymą per visus galiojančius terminus.
Mes galime retkarčiais pakeisti šią Privatumo politiką, kad atspindėtume įstatymų ir (arba) mūsų privatumo praktikos pokyčius.

Jei turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, susisiekite su mumis kontaktų puslapiu.  Arba susisiekite su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu  tiesiogiai elektroniniu paštu: dpouk@pierre-fabre.com
 
Revision date: 20/12/2019 12:43
Siųsti el. paštu

Vyksta paieška

REGISTRUOTIEMS VARTOTOJAMS

Prisiregistruokite AVENE puslapyje ir palikite savo atsiliepimą.


Prisijunkite arba susikurkite savo paskyrą

You can't post more than one comment on a product

Pasidalinkite savo nuomone

* Šiuos laukelius būtina užpildyti

MANO ĮRAŠAI

-Diena
-Mėnuo
-Metai

Pierre Fabre Group prekės ženklai:

*Šiuos laukelius būtina užpildyti

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.