Teisiniai aktai

I - TEISINĖ INFORMACIJA IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Redaktorius

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS 
Ribotos atsakomybės bendrovė su 22.987.907,85 eurų kapitalu.
Registracijos būstinė: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France (Prancūzijoje)
Komercinis Nanterre SIREN registro numeris: 319 137 576

Leidybos direktorius

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS

Žiniatinklio valdytojas
Mazarine Digital
S.A.S registruotas Paryžiuje RCS numeriu B 431 442 896 
2, square Villaret de Joyeuse 75017 Paris, France (Prancūzija)
Norėdami susisiekti, rašykite šiuo el.paštu: it@bernerbaltic.com


HSP

CIS VALLEY, akcinė bendrovė (S.A.S.) kurios akcinis kapitalas yra 2 500 000 eurų, registruota BORDEAUX Trade, įmonės registracijos numeris: B 410 100 747, pagrindinė būstinė Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES


Nuotraukos

Anakena - P. BELAUD / Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN / Corbis - J. DAVID - B. HUGAND / ABM - V. LANCASTER - LIDJI / Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE / Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER / Option Photo - P. STRUBE – Studio X.

BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos ir sąlygos apibrėžia internetinio puslapio Laboratoires dermatologiques Avène naudojimo sąlygas, su kuriomis sutinkate, kai apsilankote internetiniame puslapyje.

Jei nepriimate šių nuostatų ir sąlygų, prašome palikti šį internetinį puslapį.

Galiojančios nuostatos ir sąlygos gali bet kada būti pakeistos be atskiro įspėjimo.

II – NAUDOJIMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Šis internetinis puslapis yra reglamentuojamas Prancūzijos įstatymų.

Laboratoires dermatologiques Avène internetiniu puslapiu http://www.eau-thermale-avene.com, (toliau „Svetainė“) galite naudotis tam tikromis sąlygomis, su kuriomis turite sutikti. Šios nuostatos ir sąlygos yra apibrėžtos šiame dokumente.

Internetinio puslapio naudojimas skirtas tik asmeniniams, ne komerciniams tikslams. Jūs įsipareigojate nenaudoti svetainės ar jos dalies neteisėtais tikslais (autorių teisių pažeidimai) ar tikslais, kurie pažeidžia taikomas naudojimo sąlygas.

Lankydami šį puslapį jūs sutinkate apsilankymo dieną laikytis nustatytų naudojimo sąlygų.

Puslapio tikslas

Šis puslapis buvo sukurtas siekiant pateikti informaciją apie Laboratoires dermatologiques Avène (naujienos, produktai ir pan.). Puslapis jokiu būdu nėra laikomas komerciniu pasiūlymu. Šiame puslapyje pateikiama ne sutartimi apibrėžta informacija apie Laboratoires dermatologiques Avène, siekiant aprašyti produktus, tačiau jame nėra pateikiami tiesioginio produkto ar paslaugos pirkimo pasiūlymai (nebent aiškiai nurodama kitaip).

Kadangi puslapis atnaujinamas atsižvelgiant į visas veiklos sritis, tam tikra informacija ar pranešimai gali ir nebegalioti tuo metu, kai yra rodomi ar gali būti tiesiog seni. Laboratoires dermatologiques Avène negali užtikrinti, kad visa informacija ar naujienos, esančios šiame puslapyje, yra atnaujintos, tačiau siekiama užtikrinti, kad taip būtų.

REGISTRACIJA

Norint apsilankyti internetiniame puslapyje, registruotis nereikia – jūs galite peržiūrėti puslapio turinį.

Puslapyje gali būti prašoma atskleisti asmeninę informacija, jei ją reikia identifikuoti, kreipkitės arba ieškokite teisinių veiksmų prieš asmenį, kurie gali (tyčia arba ne) pažeisti puslapio, kitų puslapio vartotojų ar kitų asmenų, kuriems gali būti padaryta žala dėl tokio naudojimo, teises arba nuosavybės teises.

Garantija

Laboratoires dermatologiques Avène įsipareigoja užtikrinti, kad puslapio turinys atitiktų Prancūzijoje galiojančius įstatymus.

Laboratoires dermatologiques Avène įsipareigoja visų pirma nerodyti informacijos, kuri pažeidžia trečiųjų asmenų teises, arba smurtinio, pornografinio ar šmeižiančio pobūdžio informacijos, taip pat nerodyti neteisėto turinio, ypač rasistinio, ksenofobinio ar pedofilinio ar kito turinio, kuris gali pažeisti žmogaus orumą.

Laboratoires dermatologiques Avène negarantuoja šiame puslapyje pateiktos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Dokumentai, kuriuos elektroniniu būdu pridedame prie šio puslapio, yra kelis kartus peržiūrėti, tačiau juose gali būti klaidų. Jei pastebėjote klaidų, susisiekite su mumis užpildę kontaktų formą ir mes imsimės veiksmų, kad šias klaidas ištaisytume. Rodomi tekstai gali būti atnaujiname tuo laiku, kai juos peržiūrite ir skaitote. Mes negalime užtikrinti, kad ši informacija yra tiksli, pilna ir atnaujinta.

Naudokitės patarimais, pateikiamais puslapyje

Internetinės kompiuterinės diagnostikos programos ir naudotojų vadovai, kuriuose yra grožio ir sveikatos rekomendacijų, yra prieinami puslapyje – galite gauti grožio ir sveikatos priežiūros patarimų.

Ši prieinamumas jokiu būdu nėra su programa susijusių nuosavybės teisių perdavimas. Jums tiesiog suteikta šių programų naudotojo licencija, kuri nėra išimtinė ir skirta tik jūsų asmeniniam naudojimui. Atsižvelgiant į tai, jūs negalite kopijuoti ar atkurti jokių programų ar jų dalių jokiomis priemonėmis ir laikmenomis, nei dabar, nei ateityje, taip pat negalite išversti programų į kitą kalbą, nei pritaikyti nurodytų programų.

Laboratoires dermatologiques Avène negali būti laikoma atsakinga už tiesiogines ar netiesiogines pasekmes ir (arba) bet kokią žalą programoms, atsiradusioms dėl trūkumų ar įsilaužimų. Be to, Laboratoires dermatologiques Avène neprisiima įsipareigojimų dėl rezultato, tai yra tik vienas iš būdų pateikti patarimus.

Galiausiai, Laboratoires dermatologiques Avène nesuteikia aiškios ar numanomos garantijos ir neprisiimti atsakomybės dėl šios rekomendacijos ir rekomenduojamų produktų naudojimo. Šie patarimai pateikiami tik informaciniam pobūdžiui, ir šią informaciją turi patvirtinti specialistai.

Dėl išsamesnės informacijos ir/ar jei turite abejonių, galite parašyti mums, naudodami kontaktinę formą (pateikta nuoroda į formą).

Atsakomybė

Nors ir yra imtasi priemonių, reikalingų užtikrinti Svetainėje esančios informacijos ir paslaugų patikimumą, įmonė negali būti laikoma atsakinga už klaidas, netikslumus, virusus ar rezultatus, kurie gali atsirasti dėl netinkamo puslapio naudojimo. Šis puslapis apsiriboja tik įsipareigojimais.

Laboratoires dermatologiques Avène, jų vadovai ir darbuotojai negali būti laikomi atsakingais:
 •     Dėl bet kokios rūšies žalos, atsiradusios dėl prisijungimo prie šios svetainės, prieigos prie šios svetainės ar naudojimo.
 •     Dėl žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su apsilankymu šioje svetainėje arba naudojamos informacijos, kurią jis pateikia.
 •     Dėl tiesioginės ar netiesioginės žalos, patirtos naudojant šią Svetainę, visų pirma bet kokių operacinių, finansinių ar komercinių nuostolių ar programų ar duomenų praradimo bet kurioje informacinėje sistemoje, net jei Laboratoires dermatologiques Avène buvo informuoti apie galimą tokios žalos atsiradimą.

Laboratoires dermatologiques Avène nesuteikite jokios aiškios ar numanomos garantijos visam puslapiui ar jo daliai.

Lankytojai įsipareigoja neįdiegti tyčinio ar netyčinio viruso ar bet kokio pobūdžio failų, kurie gali sutrikdyti Svetainės veikimą; priešingu atveju jie bus laikomi visiškai atsakingais.

Laboratoires dermatologiques Avène gali inicijuoti teisinius veiksmus prieš lankytojus, kurie nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Vartotojas nurodo ir garantuoja, kad jis ar ji puikiai žino apie interneto charakteristikas ir apribojimus, ypač apie duomenų ir informacijos perdavimo internetu, kad tai yra santykinis techninis patikimumas, kad informacija perduodama į heterogeninius tinklus su įvairiomis savybėmis ir techniniais pajėgumais, kurie tam tikrais laikotarpiais gali sutrukdyti ar užkirsti kelią prieigai.

Svetainė stengiasi išlaikyti prieigą prie savo puslapių 24/7, bet nėra saistoma jokiu įpareigojimu garantuoti tokią prieigą. Todėl prieiga prie svetainės gali būti nutraukti, ypač priežiūros ir atnaujinimo tikslais. Laboratoires dermatologiques Avène taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo sustabdyti ar net nutraukti visos ar dalies šios Svetainės prieinamumą, įskaitant komentarų skiltį, ypač nuorodas į kitas svetaines. Laboratoires dermatologiques Avène jokiu būdu negali būti laikomas atsakingu už bet kokį pertraukimą ir jo padarinius bei poveikį vartotojui ar trečiajai šaliai.

Bet kokiu atveju Svetainė negali būti laikoma atsakinga už duomenų praradimą arba šių duomenų sugadinimą. Bet kokia Svetainėje pateikta informacija ar patarimai negali būti aiškinami kaip garantija.

Be to, nuorodos gali jus nuvesti jus į kitas išorines svetaines, kurias tvarko trečiosios šalys. Laboratoires dermatologiques Avène nekontroliuoju šių tinklalapių ir nesuteikia jokios garantijos dėl šių kitų svetainių informacijos ir neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio. Jūs esate vienintelis atsakingas už bet kokios nuorodos į bet kurią kitą svetainę naudojimą

Intelektinės nuosavybės teisės

Visas turinys šioje svetainėje ir kiekvienas jo elementas yra atskirai (visi pavadinimai ar prekės ženklai, struktūra, tekstai, nuotraukos, vaizdai, iliustracijos ir kt.) išskirtine teise priklauso Laboratoires dermatologiques Avène arba jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, kuriems taikomos Prancūzijos ir tarptautinės teisės, susijusios su autorių teisėmis, ir intelektinės nuosavybės teisėmis.

Atkreipiame lankytojų dėmesį į tai, kad šioms nuotraukoms ar skiriamiesiems ženklams taip pat gali būti taikomos intelektinės nuosavybės teisės.

Visos teisės atkurti, atstovauti ir viešai skelbti informaciją yra saugomos, įskaitant vaizdinius, fotografinius, ikonografinius ar kitus vaizdus. Visos ar šios svetainės dalies atkūrimas bet kokios rūšies elektroninėje laikmenoje yra oficialiai uždraustas, nebent leidybos direktorius aiškiai leistų kitaip. Prekiniai ženklai ir logotipai, naudojami šioje svetainėje, yra užregistruoti ir bet koks jų kopijavimas yra klastotė.

Visos vartotojo teisės saugomos. Vadovaujantis Intelektinės nuosavybės kodekso straipsniu L. 122-4, bet koks pateikimas ar atgaminimas, kuris nėra aiškiai patvirtintas, visiškai ar iš dalies bet kokiu procesu, bus laikomas neteisėtu klastojimu ir todėl bus baudžiamas pagal Intelektinės nuosavybės kodekso straipsnį L. 335-2.

Nuotraukos: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN; H. MATCHAVARIANI; R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision; T. MIZUNO - M. POLO; Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE; Studio X.

Asmeninė informacija

Laboratoires dermatologiques Avène niekada nereikalauja vartotojų asmeninės informacijos (vardo, adreso, el. pašto adreso, profesijo ir kt.). Vis dėlto, norint surinkti tam tikrą informaciją ar gauti dokumentus, gali būti reikalaujama užsiregistruoti ir pateikti tam tikrą asmeninę informaciją.

Laboratoires dermatologiques Avène įsipareigoja, kad asmeninė informacija, kurią galite perduoti internetu, yra skirta tik Laboratoires dermatologiques Avène ar bet kurio kito subjekto, kuris priklauso PIERRE FABRE grupei, naudojimui, ir yra atsakingas už tokių duomenų tvarkymą ir saugojimą. Ši informacija nebus perduota trečiosioms šalims, išskyrus trečiąsias šalis, kurios priima svetainę, dirba su jos turiniu arba valdymu.

Laboratoires dermatologiques Avène įsipareigoja imtis visų prieinamų priemonių, kad apsaugotų šios asmeninės informacijos konfidencialumą.

Laboratoires dermatologiques Avène atkreipia dėmesį į tai, kad duomenų bazėje, kurioje gali būti ši informacija, buvo pateikta deklaracijai nacionalinei kompiuterinių technologijų ir laisvių komisijai (CNIL).

Be to, Laboratoires dermatologiques Avène primena, kad pagal 1978 m. sausio 6 d. įstatymą dėl kompiuterinių technologijų ir laisvių, turite teisę gauti, keisti, taisyti ir ištrinti savo asmeninę informaciją. Jūs galite pasinaudoti šia teise bet kuriuo metu, išsiųsdami laišką šiuo adresu:

Service informations/conseils
Pierre Fabre Dermo-cosmétique

BP 100 81506 LAVAUR CEDEX

Pakeitimai bus atlikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per aštuonias (8) darbo dienas nuo jūsų prašymo gavimo.

Kiekvieną kartą, kai puslapyje bus surenkama asmeninė informacija, bus aiškiai parodytos surinktos informacijos rinkimo ir (arba) keitimo teisinės sąlygos.

Gavus išankstinį sutikimą, Laboratoires dermatologiques Avène gali siųsti tiesioginius pasiūlymus ar naujienlaiškius elektroniniu paštu.

Jei esate užsiprenumeravę el. paštu gaunamo naujienlaiškio paslaugas, galite paprašyti nutraukti šią paslaugą, kaip nurodyta aukščiau, arba laikydamiesi instrukcijų, pateiktų kiekvieno gauto el. laiško pabaigoje.

Slapukai

Norint rinkti ir apdoroti statistiką (pvz., apsilankymų vertinimas), pagerinti valdymą (pvz., siekiant patobulinti arba tobulinti svetainės optimizavimą tam tikrai naršyklei arba ekranui/spalvai) ir dėl saugumo (pvz., kad galėtume nustatyti šlamšto kilmę), mums gali prireikti surinkti asmeninę informaciją apie kintamuosius jūsų aplinkoje naudojant slapukus.

Slapukas yra duomenų rinkinys, kuris į jūsų naršyklę siunčiamas žiniatinklio serveriu, ir kuris saugomas jūsų kompiuterio kietajame diske. Vienas ar daugiau slapukų jūsų kompiuterio kietajame diske gali būti patalpintas anonimiškai (lankomi puslapiai, apsilankymo data ir laikas ir t. t.). Šiuose slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos ar informacijos, galinčios jus identifikuoti. Slapukas jūsų neidentifikuoja, bet renka informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje.

Slapukai paprasčiausiai leidžia svetainei identifikuoti jus dominančias verslo dalis, kad galėtume pateikti jums tinkamesnę informaciją.

Galite nustatyti šių slapukų egzistavimą.

Taip pat galite prieštarauti jų buvimui ir atsisakyti jų. Galite prieštarauti slapukų išsaugojimui, išjungę šią funkciją savo naršyklėje (jų metodai nurodyti CNIL internetinėje svetainėje).

Saugumas

Internetas yra atviras tinklas. Todėl Laboratoires dermatologiques Avène negali garantuoti, kad trečiųjų šalių ši informacija nebus neteisėtai pasisavinta.

Nuorodos

Laboratoires dermatologiques Avène gali pateikti nuorodas į kitas svetaines, kurios priklauso arba nepriklauso grupei. Šios svetainės yra nepriklausomos nuo Laboratoires dermatologiques Avène svetainės.

Laboratoires dermatologiques Avène neredaguoja ir nevaldi šių svetainių ar jų nuorodų į kitas svetaines šaltinių ir turinio.

Laboratoires dermatologiques Avène jokiu būdu netvirtina ir nesitaria dėl šių svetainių nuorodų turiniu.

Todėl Laboratoires dermatologiques Avène negali būti laikoma atsakinga už turinį, produktus, paslaugas, reklamą, slapukus ar kitus daiktus šiose svetainėse arba už bet kokią žalą, nuostolį, įrodytą ar tariamą, kurį sukėlė ar kuris kilo dėl šios informacijos naudojimo, paslaugų ar duomenų, esančių šiose svetainėse.

Norint sukurti hiperteksto nuorodas į Svetainę, reikia išankstinio rašytinio Laboratoires dermatologiques Avène leidimo. Bet koks leidimo prašymas turi būti siunčiamas prekės ženklui naudojant kontaktinę formą. Bet koks neteisėtas naudojimas yra klastotė ir gali būti baudžiama įstatymais.

Komentarų erdvė

Svetainėje yra galimos interneto vartotojų pastabos, vartotojai gali susisiekti arba siųsti klausimus:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Visi pranešimai, paskelbti šiuose komentaruose, išreiškia jų autorių idėjas. Tačiau, kadangi svetainė yra atsakinga už šių erdvių turinį, jos vadovai gali ištrinti arba tiesiog nereaguoti į pranešimus, kurie yra neteisėti arba neatitinkantys šių Naudojimo sąlygų.

Todėl dalyviai sutinka neperduoti turinio ar informacijos:
 •     Paslėptos reklamos tikslais;
 •     Susijusios su apgaule ir netikslumais;
 •     Informacija, kuri gali būti literatūros, meno, prekės ženklo, pramoninių ar kitų trečiųjų šalių teisių, pvz., Vaizdo teisių ir privatumo apsaugos, pažeidimas;
 •     Jei turinys žalingas, gąsdinantis, kaltinantis, rasistinis, ksenofobinis, revizionistinis ar kenkiantis kitų garbei ar reputacijai;
 •     Jei turinys kursto diskriminaciją, neapykantą asmeniui ar žmonių grupei dėl jų kilmės ar tautybės, tautybės, rasės ar tam tikros religijos;
 •     Turinys kelia pavojų asmeniui ar asmenų grupei;
 •     Prieštarauja viešajai tvarkai, kuriai taikoma civilinė ar baudžiamoji byla, arba šmeižia; informacija yra antikonstitucinė, ekstremistinė arba išleista įstatymų draudžiamų grupių; kursto nusikalstamą elgesį, savižudybę, terorizmą ar pateisina nusikaltimus, teroro aktus, karo nusikaltimus ar nusikaltimus žmonijai; yra pornografinio pobūdžio, prieštarauja geram elgesiui ar kenkia žmogaus orumui;
 •    Turinys leidžia tretiesiems asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti piratines programas, programinės įrangos serijinius numerius, programinę įrangą, kad įsilaužtų ir įsibrautų kompiuterių ir telekomunikacijų sistemas, ir apskritai bet kokią programinę įrangą ar kitą priemonę, kuri gali pakenkti kitų asmenų teisėms ir asmenų bei turto saugumui bei saugumui;
 •     Turinys apima virusus ar bet kurią kitą programą, kuri gali sutrikdyti ar apgadinti Svetainės ar jos naudotojų programinę įrangą, kompiuterinę įrangą ar kompiuterius;
 •     Turinys sudaro grandininius laiškus.

Vartotojas įsipareigoja gerbti svetainės įvaizdį ir reputaciją, neaiškinti ir (arba) užsiimti bet kokio pobūdžio veiksmais, galinčiais pakenkti svetainei. Svetainė pasilieka teisę uždaryti komentarų erdves ribotam laikotarpiui arba visam laikui, ir gali ištrinti informaciją ir nukreipimus į šią informaciją, jei pastebima, kad pažeidžiami taikytini įstatymai, geri moralės principai ir esamos naudojimo sąlygos arba dėl kokių nors kitų priežasčių informacija yra laisvai interpretuojama.

Svetainė pasilieka visas teises nuspręsti ar paskelbti jūsų nuomonę ar keisti, pritaikyti ar versti į bet kurią kalbą interneto svetainės komentarų skyrius, bet kokia forma ir bet kokia laikmena, kad galėtumėte juos laikyti internete arba ištrinti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Kita informacija

Jei dabartinės Bendrosios naudojimo sąlygos nebebus taikomos arba jei bus pastebėti trūkumai, atitinkama sąvoka bus pakeista kita, kad būtų kuo arčiau jo ketinimo, atsižvelgiant į teisinį aiškinimą.

Jei esate nepatenkintas visa šios svetainės dalimi ar visa svetaine, komentarų skyriumi arba jei nesutinkate su bendromis naudojimo sąlygomis, vienintelis būdas yra nutraukti svetainės naudojimą.

Jūsų apsilankymas svetainėje ar naudojimas reiškia, kad jūs atsižvelgėte į Bendrąsias naudojimo sąlygas ir visiškai sutinkate su nurodytomis sąlygomis.

Dabartinės Bendrosios naudojimo sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Prancūzijos įstatymus,

Dėl klausimų, kurie yra susijęs su šiomis Bendromis naudojimo sąlygomis arba klausimu ar pastabomis dėl svetainės ar komentarų erdvės, susisiekite su mumis naudodami kontaktinę formą.

Taikytina teisė ir kompetentinga jurisdikcija.

Dabartines bendrąsias sąlygas reglamentuoja Prancūzijos įstatymai. Jei nėra taikaus susitarimo, Nanterre teismai turės vienintelę jurisdikciją nagrinėti bet kokį ginčą, nesvarbu, ar tai susiję su dabartinėmis Bendromis naudojimo sąlygomis.

Laboratoires dermatologiques Avène
Ribotos atsakomybės bendrovė su 38250 eurų kapitalu
Biuras įsikūręs: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France (Prancūzijoje)
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Komercinis Nanterre SIREN registro numeris: 403 269 483
Bendrijos PVM numeris: FR 17 403 269 483
Siųsti el. paštu

Vyksta paieška

REGISTRUOTIEMS VARTOTOJAMS

Prisiregistruokite AVENE puslapyje ir palikite savo atsiliepimą.


Prisijunkite arba susikurkite savo paskyrą

You can't post more than one comment on a product

Pasidalinkite savo nuomone

* Šiuos laukelius būtina užpildyti

MANO ĮRAŠAI

-Diena
-Mėnuo
-Metai

Pierre Fabre Group prekės ženklai:

*Šiuos laukelius būtina užpildyti

Thanks for sharing!

Your comment has been queued for review by site administrators and will be published after approval.